Súťaž NAG 2016

IT talenty z celej SR sa stretli na KPI

11. ročník súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií v SR.

Dňa 9.6. 2016 Technická univerzita v Košiciach organizačne zabezpečovala už 11. ročník národného kola súťaže NAG 2016 študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológii.

Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnlo v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE, Boženy Němcovej 7 od 8.30h za účasti zástupcov IT priemyslu (partnerov súťaže) a akademickej sféry. Samotná súťaž prebiehala v priestoroch laboratórií Katedry počítačov a informatiky.

Do národného kola postupilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii HS3 bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete. V druhej kategórii UNI obdobný problém riešili jednotlivci zo stredných a vysokých škôl.

Slovenskí študenti patria medzi najúspešnejších v medzinárodnom meradle

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvorí päť univerzitných pracovísk a viac ako 60 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle. V minulých rokoch si odniesli v jednotlivých kategóriách viacero prvenstiev a ocenení.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 10. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa konalo dňa 1.10. 2015 v rámci IT SUMIT za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Viac informácií

Fotografie zo súťaže