Svetlo na konci TU(nela)KE

Zamyslenie sa nad zmenami v inovovanom študijnom programe s názvom Svetlo na konci TU(nela)KE (Katedra počítačov a informatiky) od nášho študenta 3. r. Filipa Lukáča.

Máte aj Vy návrhy, nápady, postrehy? Skúste sa vyjadriť aj Vy a budeme veľmi radi.

Obrázky: