T-UNI štipendium

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solution ponúka v rámci projektu T-UNI program podnikových štipendií. Cieľom podnikových štipendií je motivovať študentov FEI počas ich inžinierskeho štúdia k získavaniu a rozvíjaniu moderných znalostí a zručností, ktoré zlepšia nielen ich pripravenosť uspieť na trhu práce, ale umožnia im aj participovať na rozvoji vedeckého poznania ďalším pôsobením na FEI v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions.

Štipendia sú určené pre študentov inžinierskeho štúdia alebo čerstvých bakalárov, ktorí od septembra budú pokračovať v inžinierskom štúdiu. V prípade záujmu môžete podať nezáväznú prihlášku. Termín: ideálne do konca júna 2021.

V prípade otázok ohľadom programu T-UNI kontaktujte t-uni-scholarships@t-systems.com

Projekt T-UNI je spoločným projektom spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej university v Košiciach. Ciele projektu sú:

  • sprostredkovať študentom praktický pohľad z prostredia nadnárodnej IT spoločnosti,
  • ukázať im, kde všade sa im získané poznatky zídu a ako ich budú vedieť využiť v praxi,
  • informovať o nových trendoch v IT oblasti a o práci, ktorú vykonávajú zamestnanci spoločnosti Deutsche Telekom Systems Solutions v Košiciach,
  • umožniť diskusiu s IT expertmi o témach, ktoré študentov zaujímajú.