Témy Živých IT projektov

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI a TP

Vzhľadom na veľký počet zapojených študentov je veľkosť tímu stanovená na 5 členov. Pozrite si témy a zašlite mi prosím emailom na jaroslav.poruban@tuke.sk zoznam 5 členov tímu a maximálne 3 vybrané témy v poradí podľa preferencií. Priebežne budeme aktualizovať zoznam zápisov na témy na webe. Zeleným sú označené zatiaľ neobsadené témy.

Zozname tém bude uverejnený tu.