Témy živých projektov

Zverejnené témy "Živých IT projektov" pre FEI TUKE a PF UPJŠ pre zimný semester 2016/2017.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Afh8jE2G-ZwoxfiLg3Y1UpHrmp40WNNd...

Projekty sú riešené v 4 až 5 členných tímoch. Na email jaroslav.poruban@tuke.sk pošlite mená členov tímu a názvy tém o ktoré máte záujem v poradí podľa preferencií.

Vyberajte si prosím z nepriradených tém. Pridelenie tém nie je finálne, zmeny sú vyhradené!

Ak máte záujem o iOS tému pre globallogic, môžete sa pridať k 2 člennej skupine z PF UPJŠ, stačí poslať email na jaroslav.poruban@tuke.sk .

Pokyny 2.týždeň

 1. V tomto týždni skontaktujte svojich vlastníkov produktov vo firmách podľa rozdelenia na webe.
 2. Snažte sa dohodnúť si úvodné stretnutie s vlastníkom produktu na budúci týždeň – 3.10. až 7.10.
 3. Na úvodné stretnutie pozvite konzultanta z KPI podľa rozdelenia na webe.
 4. Na úvodnom stretnutí sa dohodnite na formálnej a obsahovej stránky spolupráce a obsahu prvého šprintu.
 5. Šprint trvá 3 týždne a na jeho konci sa musí uskutočniť demo s vlastníkom produktu, pozvite aj konzultanta z KPI.
 6. V prípade problémov okamžite kontaktujte konzultanta z KPI.
 7. Na uloženie a zdieľanie zdrojových kódov a plánovanie šprintu použite katedrový Gitlab. Prístup pre externých členov z firiem je možné požiadať zaslaním mena, priezviska, emailu na dominik.lakatos@tuke.sk.

Pokyny 4.týždeň

 1. Je vytvorený spoločný predmet pre ATVI a Tímový projekt v Moodle s názvom Tímový projekt, pre prihlásenie použite heslo uvedené na prednáške.
  • oznamy, prezentácie a zdrojové kódy už budú pridávané len tam
 2. Budúci seminár vo štvrtok nebude
 3. Odporúčame účasť na akcii Extrapolacie - Budúcnosť IT v Košiciach: TOP technológie a trendy na dosah!
  • 19.10.2016 (streda) o 14.30 hod.
  • Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
  • registracia
 4. Vytvorte si dokument s výkazom prác pre evidovanie odpracovaných hodín (Google Sheet document)
  • Evidujte: meno, dátum, počet hodín, popis
  • Prístup zabezpečte aj pre konzultanta KPI !
 5. Pre zdrojové kódy použite katedrový GIT (git.kpi.fei.tuke.sk)
  • Pridanie externých členov žiadajte s uvedením mena, priezviska a emailu na dominik.lakatos@tuke.sk
  • Prístup zabezpečte aj pre konzultanta KPI !
 6. Evidujte si plán úloh (SCRUM board) – todo, doing, done
  • Použite na to Issues v katedrovom GIT
  • alternatívne môžete použiť webovú aplikáciu Trello
  • Prístup zabezpečte aj pre konzultanta KPI !