Malý úvod do predmetov "Inžinierstvo požiadaviek" a "Modelovanie a prototypovanie".

Užitočné modely a modelovanie procesov, stavov a vecí umožňuje minimalizovať riziká . Je užitočné používať modely, objavovať chyby a problémy v modeloch, aj keď to niečo stojí. Je to užitočné, pretože je to často lacnejšie a hlavne menej bolestivé, ako objavovanie chýb a odstraňovanie ich následkov vo fungovaní reálnych vecí v reálnom živote. Modely znesú chyby lepšie. A modely môžu byť užitočné pred, počas aj po čomkoľvek, čo potrebujeme a/alebo máme radi (t.j. "v celom životnom cykle" čohokoľvek). Svet si modelujú deti pomocou hračiek a stavebníc, svet si modeloval pračlovek nákresmi na stenách jaskýň, imaginárne aj reálne veci sveta modelujú dnes odborníci z najrôznejších oblastí použitím softvérových nástrojov. Je užitočné modelovať aj softvér pomocou softvérových nástrojov.

Vysoké Tatry z nadhľadu Pred letom boli pre naplánovanie použité modely počasia a modely terénu, počas letu bol k dispozícii model terénu a riadených letových priestorov a po ukončení letu je možné pomocou modelov a vhodného softvéru si pripomenúť krásne výhľady. analyzovať podmienky a vykonané rozhodnutia a naplánovať ďalšie aktivity.

Podobne a aj oveľa lepšie a užitočnejšie sa modely dajú použiť v softvérovom inžinierstve, napr. na overovanie správneho pochopenia požiadaviek na softvér, na overovanie návrhov architektúry, štruktúry a správania projektovaného softvéru, na vizualizáciu statických a dynamických vlastností softvéru pri jeho opravnej, zmenovej, rozširujúcej a bežnej údržbe a monitorovaní fungovania systémov.

<!-- Links -->

Slovenčina