Predbežné témy záverečných prác

  • Rozšírenie systému pre prácu s programovými zadaniami (Asmzad) [článok].
  • Rozšírenie emulačnej platformy (emuStudio) [emuStudio, článok]
  • Vizualizácia algoritmov a údajových štruktúr (Algomaster, VizAlgo) [článok, článok, článok].
  • Netradičné formy výučby algoritmov a údajových štruktúr.
  • Integrácia formálnych metód [článok, článok, článok, článok].
  • Verifikácia komunikačných protokolov [článok, DP].
  • Nízkoúrovňové programovanie, asembler, reverzné softvérové inžinierstvo [článok, článok].
  • Optimalizácia programov, využitie SIMD operácií pri návrhu algoritmov [článok].
  • Ďalšie témy po konzultácii.
Undefined