Usmernenie k výučbe PPI a PIaZH v 1. roč. PM, INF a KB (neaktuálne)

Milí študenti,

v letnom semestri šk. roka 2019/2020, ktorý začína 17. februára 2020, bude výučba predmetov Princípy počítačového inžiniestva (PPI) a Počítačové inžiniertvo a zabezpečený hardvér (PIaZH) pre študijné odbory Počítačové modelovanie (B6, B7), Informatika (A1-A9) a Kyberbezpečnosť (A10, A11) nasledovná:

Prvých 8 týždňov semestra (17.2-10.4) bude výučba spojená vo veľkokapacitných učebniach pre nasledujúce skupiny:

7:30-9:00 9:10-10:40 10:50-12:20 13:30-15:00 15:10-16:40
PONDELOK
UTOROK A2, A3 v PC6 A4, A5 v PC6 A6, A7 v PC6
B6, B7 v PC5 len A9 v PC17
STREDA Predn. v AVWS A10, A11 v PC6
ŠTVRTOK A1, A8 v PC6
PIATOK

Od 9. do 13. týždňa semestra (13.4-15.5) bude výučba oddelená v počítačových miestnostiach pre nasledujúce skupiny:

7:30-9:00 9:10-10:40 10:50-12:20 12:30-14:00 13:30-15:00 15:10-16:40
PONDELOK A6 v PC14
UTOROK A3 v PC14 A4 v PC14 A5 v PC14 A7 v PC14
B7 v PC16 A9 v PC17
STREDA Predn. v AVWS B6 v PC16 A10 v PC14 A11 v PC14
ŠTVRTOK A2 v PC14 A8 v PC14 A1 v PC14
PIATOK

Skupina A9 ako jediná bude mať celý semester výučbu v utorok o 15:10 v miestnosti PC17.

Prosím, na výučbu sa dostavte v správny čas do správnej miestnosti.

ĎAKUJEME!