Úspech našich doktorandov na konferencii SCYR 2022

V piatok 8.4.2022 sa konala konferencia pre doktorandov našej fakulty s názvom SCYR: Scientific Conference of Young Researchers. 22. ročník tejto konferencie bol opäť realizovaný online, podľa vzoru Živých IT projektov.

Medzi 8 ocenenými boli aj dvaja naši doktorandi Máté Hireš a Michal Solanik. Srdečne blahoželáme!

Web konferencie: http://scyr.kpi.fei.tuke.sk/