Úspech v Slovak University STARTUP CUP 2018

Naša katedra zaznamenala mimoriadny úspech v súťaži Slovak University Startup Cup 2018. Dňa 25.6.2018 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto celoslovenského projektu.

Zo 68 projektov z celého Slovenska sa medzi víťazov v piatich kategóriách dostali i naši študenti Lukáš Kianka a Martin Fedorjak v kategórii Ostatné nápady s ich startupom leaf., ktorý sa zameriava na pokročilú diagnostiku psychológie človeka. Tím bol pozvaný na slávnostné vyhodnotenie 25.6.2018 v Pálffyho paláci v Bratislave, kde svoj startup osobne odprezentoval. Naša univerzita sa umiestnila medzi víťazmi ako jediná technická univerzita zo Slovenska. Startup leaf. sa rozvíja v prostredí Startup centra TUKE v rámci akceleračnej pred-inkubačnej fázy. Do Startup centra sa tímu leaf. podarilo dostať na základe umiestnenia medzi víťazmi 6. kola súťaže inovatívnych nápadov.

Reportáž z odovzdávania cien si môžete pozrieť na odkaze: https://www.ta3.com/clanok/1130700/studenti-predstavili-svoje-startupy-n...

Viac o súťaži

Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018 Organizovala ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International - Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí, a to už od študentov VŠ. Junior Chamber International - Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. V roku 2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia. SOPK je nezávislým reprezentantom trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej a európskej globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.

Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov jednotlivých kategórií súťaže, a to:

1.kategória : Veda, medicínske technológie

Martin Pekarčík - študentský startup S-Case, Lekárska fakulta UK v Bratislave

  • Projekt je zameraný hlavne na pomoc humanitárnym organizáciam a doktorom bez hraníc pôsobiacim v rozvojových krajinách sveta. Taktiež nájde uplatnenie vo výučbovom sektore, u ľudí so zdravotnými problémami a v neposlednom rade v regiónoch so zníženou zdravotníckou starostlivosťou. S-Case je medicínsko-technologickým zariadením, ktoré bude schopné merať fyziologické funkcie človeka. Kompatibilita viacerých detektorov v zariadení poskytuje využiť možnosť neprítomnosti kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka, čo znamená, že pokiaľ zdravotný stav zaznamenaný prostredníctvom S-Case, nespĺňa rozmedzie fyziologických hodnôt, tak samotný S-Case upozorní daného pacienta na problémy spojené s konkrétnou nefyziologickou hodnotou a následne umožní odoslanie nameraných dát priamo do aplikácie lekára. S-Case má taktiež edukačný potenciál pre medikov na Lekárskych fakultách a budúce zdravotné sestry študujúce intravenózne podávanie liekov a auskultačné vyhodnotenie fyziologických, patologických stavov pacienta prostredníctvom fonendoskopu zabudovaného v zariadení. S-Case obsahuje v jednom zariadení nasledovné funkcie: EKG, Vein Seeker (hľadač žíl), Fonendoskop, Pulzmeter, Oximeter, Bezdotykový Teplomer, Merač Respirácie.

2. kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web

Nora Belíová - študentský startup BodyFix Technologies, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

  • BodyFix Technologies je mobilná a webová aplikácia, ktorá má pomôcť zrýchliť celý proces diagnostiky problémov chrbtice pomocou špeciálnych funkcií a pomocou priameho prepojenia s expertmi v mestách, okresoch alebo krajoch . Cieľom tvorcov je dať fyzioterapeutom, športovým lekárom, trénerom, učiteľom, aj obyčajným ľudom nástroj, ktorý im uľahčí nielen každodenný život, ale dá im aj spätnú väzbu o ich aktivitách ohľadom zdravia ich zverencov. Vďaka tomu majú mať možnosť lepšie a efektívnejšie pripravovať cvičebné jednotky, cieliť rast svalstva, riadiť procesy, a teda zlepšovať celé držanie tela a zdravotný stav Radi by spustili program na ZŠ Deň zdravého chrbta, kde by ich experti zadarmo diagnostikovali deti po súhlase rodičov a následne pre nich vypracovali cvičebné plány.

3. Kategória: Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Ing. Dominik Dubecký - študentský startup INNCON-Innovative construction, Stavebná fakulta TU v Košiciach

  • Startup sa zaoberá vývojom dvoch produktov určených pre stavebníctvo. Ide o stavebnú dosku Comfywarm so zabudovaným infračerveným vykurovaním a zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov v konštrukcií bez porušenia povrchu. Použitie týchto produktov zefektívni tradičné pracovné postupy, čo v konečnom dôsledku šetrí čas a peniaze. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nie len pri inovatívnych doskách Comfywarm, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov, či zateplených fasádach.

4.kategória: Životné prostredie, zelené technológie

Dávid Kuzmiak - študentský startup Polythreat Eco, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach

  • Polythreat Eco je kaliace médiúm na báze disperzných polymerov, ktoré sú v porovnaní s olejom ekologickejšie, lacnejšie a má širokospektrálne použitie na všetky typy kalenia. Zároveň Polythreat Eco ponúka implementáciu kaliacich zariadení a technológie kalenia polymerom. Kalenie je najdôležitejšou operáciou pri výrobe vysokonamáhaných súčiastok, teda je veľmi potrebné, aby prebehlo čo najideálnejšie. Bežne sa na kalenie používa voda, olej, soľný kúpeľ alebo pretlak dusíka. PolythreatEco využíva vodou rozpustitelný polymér polyvinylpyrolidon vo vodných roztokoch ktoré sú kompromisom medzi pouzitím vody a oleja. Takýmto roztokom sa dá jednoducho ovládať teplota ochladzovania kaleného materiálu, je absolútne neškodný (PVP sa používa v liekoch ako pojivo), kalenie takmer s nulovými emisiami. Zároveň polymerický kaliaci kúpeľ je cenovo podstatne výhodnejší ako olej.

5.kategória: Ostatné nápady

Lukáš Kianka, Martin Fedorjak - študentský startup leaf., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

  • Leaf. inovuje pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzuje jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávajú reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcim k úspešnému koncu.

Vyhlásenie špeciálnych cien

Cena JCI Slovensko pre startup s najväčším prínosom pre spoločnosť. Cenu získala Nora Belíová so startupom BodyFix Technologies Cena TV JOJ za najlepšiu marketingovú stratégiu startupu. Cenu získal Martin Pekarčík so startupom S-Case Absolútnym víťazom a nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž vysokoškolských startupov University Startup World Cup 2018 do Kodane sa stal Martin Pekarčík so startupom S-Case

Obrázky: 
Slovak University Startup Cup 2018 - Lukáš Kianka