Úspešná účasť študentov KPI na MICCAI challenge

V priebehu leta sa dva tímy pozostávajúce zo študentov našej katedry J. Vereb, V. Krigovský a M. Kurej pod vedením prof. P. Drotára a doktoranda Ing. D. Hreška zúčastnili na súťažiach, organizovaných v rámci konferencie MICCAI, ktorá je najvýznamnejšou udalosťou v oblasti medicínskeho zobrazovania (medical imaging). Aj keď v súťažiach DFU (Diabetic Foot Ulcer) a KIPA (Kidney PArsing) neobsadili prvé miesto, ich práce boli pozvané na publikáciu na konferencii MICCAI 2022 v Singapure a v prípade, KIPA získali aj ocenenie za prínos.

Obrázky: