Úspešný Arduino Day 2017

Naša katedra organizovala v stredu v Univerzitnej knižnici Arduino day. Celosvetová akcia je oslavou narodenín platformy slúžiacej na vývoj aplikácií internetu vecí.

Na Slovensku sa takáto akcia pod záštitou Katedry počítačov a informatiky a IT Valley organizovala prvý krát a mohla sa tešiť výnimočne vysokej účasti priamo na udalosti aj cez živé vysielanie. To, že sa akcia vydarila, nás veľmi teší a dúfame, že aj naše budúce akcie budú takto úspešné.

V rámci prezentácie projektov sa zúčastnila nielen KPI, ale aj študenti z rôznych slovenských stredných škôl od elektrotechnických až po gymnáziá. Prezentované boli zaujímavé projekty ako napríklad:

  • diaľkovým ovládačom ovládaná zvonica s vlastnoručne vytvorenými súčiastkami vrátane zvonov,
  • poschodové parkovisko,
  • elektronický volant pre hranie automobilových PC hier,
  • 3D tlačiareň riadená Arduinom,
  • a ďalšie.

V rámci tvorivých dielní sa takisto zapojilo veľké množstvo účastníkov a všetky miesta boli zaplnené. Týmto sa chceme poďakovať organizátorom aj všetkým zúčastneným, bez vás by takáto akcia nebola realizovateľná :)

Arduino Day v kocke

Arduino Day v médiách

Obrázky: