Výberový predmet: Zručnosti pre úspech

zrucnosti pre uspech

Chceš nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré Ti pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci so zástupcami firiem združených v Business Service Center Forum (BSCF) Americkej obchodnej komory v SR prináša nový výberový akreditovaný predmet “Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe” (Skills for Success – from University to Workplace) v zimnom semestri 2017. Predmet je určený študentom 4. a 5. ročníka. Výučba bude prebiehať v slovenskom jazyku každý štvrtok od 5.10.2017 do 23.11.2017, vždy od 15:00 do 18:00 hod.

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Predmet budú vyučovať zástupcovia spoločností AT&T, CBRE, Embraco, IBM, LafargeHolcim, Siemens, T-Systems a ďalších členov BSCF. Fórum zastupuje takmer 30 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných služieb (shared service centers) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (business process outsourcing) na Slovensku.

Téma Dátum Čas
Manažment času 5. október 15:00-18:00
Práca v tíme 12. október 15:00-18:00
Verbálna a neverbálna komunikácia 19. október 15:00-18:00
Riešenie konfliktov na pracovisku 26. október 15:00-18:00
Prezentačné zručnosti 9. november 15:00-18:00
Spätná väzba 23. november 15:00-18:00

V prípade záujmu sa môžete na predmet stále prihlásiť na adrese martina.dragosekova@tuke.sk