Výberový predmet: Zručnosti pre úspech

zrucnosti pre uspech

Chceš nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré Ti pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce?

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci so zástupcami firiem združených v Business Service Center Forum (BSCF) Americkej obchodnej komory v SR prináša nový výberový akreditovaný predmet “Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe” (Skills for Success – from University to Workplace) v zimnom semestri 2018. Predmet je určený študentom 4. a 5. ročníka. Výučba bude prebiehať v slovenskom jazyku každý utorok od 9.10.2018 do 20.11.2018, vždy od 13:30 do 16:30 hod.

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Predmet budú vyučovať zástupcovia spoločností AT&T, CBRE, Embraco, IBM, LafargeHolcim, Siemens, T-Systems a ďalších členov BSCF. Fórum zastupuje takmer 30 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných služieb (shared service centers) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (business process outsourcing) na Slovensku.

Téma Dátum Čas
Práca v tíme 9. október 13:30-16:30
Manažment času 16. október 13:30-16:30
Verbálna a neverbálna komunikácia 23. október 13:30-16:30
Riešenie konfliktov na pracovisku 6. november 13:30-16:30
Prezentačné zručnosti 13. november 13:30-16:30
Spätná väzba 20. november 13:30-16:30

V prípade záujmu sa môžete na predmet stále prihlásiť na adrese martina.dragosekova@tuke.sk