Výberový predmet Zručnosti pre úspech

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci so zástupcami firiem združených v Business Service Center Forum (BSCF) Americkej obchodnej komory v SR pokračuje vo výučbe akreditovaného predmetu Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe (Skills for Success – from University to Workplace) v zimnom semestri 2020/2021. Výučba bude prebiehať digitálne v slovenskom jazyku v šiestich online blokoch od 29.9.2020 do 3.11.2020 vždy v utorok od 15:10 do 18:30 hod.

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Predmet budú vyučovať zástupcovia spoločností AT&T, IBM, LafargeHolcim, Deutsche Telekom IT Solutions a ďalších členov BSCF. Fórum zastupuje viac ako 34 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných služieb (shared service centers) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (business process outsourcing) na Slovensku.

TÉMA DÁTUM ČAS
Práca v tíme 29.9.2020 15:10-18:30
Management času 6.10.2020 15:10-18:30
Verbálna a neverbálna komunikácia 13.10.2020 15:10-18:30
Riešenie konfliktov na pracovisku 20.10.2020 15:10-18:30
Prezentačné zručnosti 27.10.2020 15:10-18:30
Spätná väzba 3.11.2020 15:10-18:30

Pre viac informácií ako aj v prípade záujmu kontaktujte nášho prodekana na adrese frantisek.babic@tuke.sk.