Vyhodnotenie predmetu Aktuálne trendy v informatike

Pre tých čo sa zúčastnili Hackathonu sme do systému MAIS zapísali hodnotenie predmetu ATvI na základe prezenčky na 3 seminároch (3x0 alebo 10 bodov podľa prezenčky 6.10., 1.12., 8.12.) a hodnotenia aktívnej účasti na Hackathone 2016 (0-70 bodov). Miera aktivity v rámci účasti na Hackathone bola hodnotená na základe kvality a originálnosti nápadu, prístupu k riešeniu, prezentácie výsledku a potenciálu riešenia pre využitie v praxi. Všetky projekty, ktoré boli prezentované, boli hodnotené minimálne 38 bodmi (ocenenie za statočnosť).

Poznámka: Pitie, jedenie a spanie sme za aktivitu nepovažovali. Brali sme to ako nevyhnutnosť vyplývajúcu z ľudskej podstaty.

V prípade, že ste nedosiahli minimálny počet 51 bodov na klasifikovaný zápočet z dôvodu neúčasti na povinných seminároch (v zmysle § 14, ods. 4 Študijného poriadku TUKE), respektíve by ste chceli svoje bodové hodnotenie vylepšiť, máte stále možnosť vypracovať webový tutoriál na pridelenú tému. Stačí napísať email na jaroslav.poruban@tuke.sk so žiadosťou o tému. Účastníci Hackathonu môžu zaslať návrh témy na tutoriál, ktorú im v prípade vhodnosti schválime (dodržte prosím oblasť IT a aktuálnosť). Účasť na Hackathone 2016 vám bude zohľadnená aj pri vypracovaní referátu.

Pokyny pre vypracovanie tutoriálu

Tutoriál je nutné vypracovať pre Magazín KPI. Prihláste sa a tutoriál pridajte do systému – viď Príručka autora. Pre inšpiráciu vám odporúčame si pozrieť uverejnené príspevky a taktiež si naštudovať ako sa píšu tutoriály (google: how to write tutorial). Cieľovou skupinou je širšia odborná verejnosť zaujímajúca sa o oblasť IT.

  • Dôležité upozornenie: V prípade plagiátorstva (texty, obrázky, zdrojové kódy) a neúplného uvedenia zdrojov bude tutoriál hodnotený nulovým počtom bodov!
  • Témy referátov: http://goo.gl/kD6pGk
  • Termín odovzdania: 15. január 2017

Poďakovanie za Hackathon 2016

Chceme vám tiež poďakovať za prevažne pozitívne ohlasy na Hackathon 2016. Túto jedinečnú akciu, ktorá nemá obdobu na Slovensku, robíme pre vás. Prepojenie atraktívnej súťaže s cenami (vďaka patrí T-Systems) s formálnou výučbou na univerzite nie je vo vzdelávaní bežné.

Aj keď nie je vždy všetko ideálne, vedzte, že to robíme nezištne pre vás a jedinou odmenou pre nás je spokojnosť účastníkov. V prípade vašej nespokojnosti to nemá pre nás zmysel robiť a vrátime sa ku klasickému prístupu vo vzdelávaní.