Vyt-uninguj si svoje vzdelávanie

Vyt-uninguj si svoje vzdelávanie

Spoločnosť T-Systems Slovakia od začiatku svojho pôsobenia v Košiciach výrazne podporuje vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre ďalší rozvoj (nielen) regiónu východného Slovenska. Tentokrát prináša štipendijný program s cieľom zvýšiť kvalitu a pripravenosť študentov vysokých škôl v Košiciach. Zámerom tohto programu je podporovať talentovaných študentov v ich štúdiu a zvýšiť ich odbornú pripravenosť v oblasti informačných a komunikačných technológií. Cieľovou skupinou programu sú študenti denného štúdia vysokých škôl a univerzít do 26 rokov. Spoločnosť chce týchto talentovaných študentov podporiť sumami 1460 € a 2000 € v závislosti od toho, či sú to študenit 4. alebo 5. ročníka.

Podmienky získania štipendia ako aj ďalšie informácie nájdeš na tejto stránke spoločnosti.

Súbor: