Výučba LS 2021/2022

Milí študenti!

Venujte, prosím, pozornosť informáciám uvedeným na stránke fakulty a stránke univerzity k výučbe v LS 2021/2022.

Študenti všetkých ročníkov (aj prváci), od 4. týždňa semestra je výučba na KPI plánovaná v nasledujúcom režime:

  • prednášky online so záznamom
  • cvičenia prezenčne s dostupnými materiálmi pre študentov, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli dostaviť na prezenčné cvičenie (návody, video)
  • detaily k priebehu cvičení sa dozviete od vyučujúcich
  • v prípade niektorých predmetov môžu nastať zmeny podľa povahy predmetu - budete o nich informovaní vyučujúcimi
  • po prihlásení na stránku moodle nájdete odkazy k online výučbe
  • prosím, sledujte svoj univerzitný email a riaďte sa pokynmi prednášajúcich a cvičiacich

Miestnosť Aurora bude v priebehu celého týždňa otvorená pre študentov, ktorí majú problém s kombináciou online a prezenčnej výučby. V prípade, že v Aurore bude prebiehať výučba, bude miestnosť zatvorená.

Informácie sú priebežne aktualizované. Posledná aktualizácia: Mar 1