Výučba LS 2022/2023

Milí študenti!

Venujte, prosím, pozornosť informáciám uvedeným na stránke fakulty k výučbe v LS 2022/2023.

Študenti všetkých ročníkov (aj prváci):

  • bol aktualizovaný zoznam študijných poradcov
  • po prihlásení na stránku moodle nájdete odkazy k online prednáškam
  • všetky prednášky pre prvákov budú online
  • cvičenia všetkých predmetov budú prezenčne, vo výnimočných prípadoch budú študenti kontaktovaní emailom
  • prosím, sledujte Váš univerzitný email a riaďte sa pokynmi prednášajúcich a cvičiacich

Tretiaci Bc a druháci Ing:

  • náhradný a opravný termín štátnych záverečných skúšok nebude v septembri, ale až o rok, teda v máji a júni
  • naplánujte si podľa toho prácu na záverečnej práci

Informácie sú priebežne aktualizované. Posledná aktualizácia: Mar 10 (info k študijným poradcom)