Výučba ZS 2020/2021

Milí študenti!

Pozor zmena vo vyučovacom procese!!!

V termíne od 1.10.2020 do odvolania bude výučba ( prednášky a cvičenia, vrátane telesnej výchovy ) prebiehať on - line.

Ruší sa delenie cvičení na skupiny. Online cvičení sa zúčastnia všetci študenti naraz podľa rozvrhu.

Na stránkach fakulty nájdete dokumenty fakulty k výučbe ZS 2020/2021:

Na stránke moodle (po prihlásení) nájdete odkazy k dištančnej realizácii prednášok a cvičení.

Prosím sledujte svoj univerzitný email a riaďte sa pokynmi prednášajúcich a cvičiacich.

Prváci bakalárskeho stupňa štúdia, informácie k predmetu Základy algoritmizácie a programovania nájdete na stránke predmetu: https://kurzy.kpi.fei.tuke.sk/zap/, vrátane odkazu na online prednášky. Informácie k cvičeniam Vám poslali vyučujúci na Váš univerzitný email.

Informácie sú priebežne aktualizované