Zmena pravidiel odovzdávania DP

Zmena pravidiel pre odovzdávanie diplomových prác

Zmena sa týka hlavne písania vedeckých článkov - články už nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať tak, aby vedúci mal možnosť ich prečítať a zaradiť do posudku, t.j. najneskôr do týždňa pred obhajobou (treba rátať aj s tým, že ak ich vedúci dostane na konci, nemusí stihnúť včas spracovať posudok).

Po novom je možné odovzdať dva typy článkov:

  1. 6 stranový vedecký príspevok vo formáte zborníka v angličtine
  2. alebo webový príspevok do magazínu KPI v slovenskom jazyku prezentujúci diplomovú prácu pre odbornú verejnosť

Nové pravidlá je možné nájsť v systéme Moodle v predmete Diplomový projekt 2.