Caprica - Laboratórna miestnosť IoT

Miestnosť: 
B527
Kapacita: 
12
Sponzori: 
AT&T
Vedúci: 
doc. Ing. Miroslav Michalko PhD.
Miestnosť pre IoT zrekonštruovaná vďaka podpore spoločnosti AT&T.
Fotografie: 
Správcovia: 
Správca: 
Michalko Miroslav