Nový predmet Stochastické modelovanie

Milí študenti, pre prvákov inžinierskeho ročníka otvárame predmet Stochastické modelovanie a analýza dát (SMAD). SMAD ťa naučí ako použiť pokročilé výpočtové prostriedky na dosiahnutie rôznych cieľov a poskytne základne znalosti o rôznych témach spracovania dát.

V poslednom období sa množstvo našich aktivít presúva z reálneho sveta do digitálneho sveta, kde takmer každá aktivita, ktorú uskutočníme generuje nové dáta. Informácie a dáta prichádzajú z mobilných zariadení aj z každej interakcie online. Senzory a stroje zbierajú, uskladňujú a spracovávajú informácie o prostredí okolo nás.

Neustály tok informácií nám dáva možnosti pre realizovanie rozhodnutí, založených na informáciach z dát, možnosti reagovať rýchlejšie na zmeny a lepšie porozumieť svetu okolo nás. Avšak, ak chceme z dát získať užitočné informácie, narazíme na niekoľko nejasností.

  • Ktoré dáta je potrebne zbierať?
  • Ktoré metódy sú dostupné pre extrahovanie zmysluplných informácií?
  • A najmä, ako získať odpovede na otázky, ktoré si kladieme.

SMAD ponúka úvod do tém ako:

  • spracovanie dát (data science),
  • výpočtové metódy (computation),
  • big data, a podobne.

Pochopíte princípy data science, čo vám poskytne znalosti pre budovanie systémov ako:

  • spamové filtre,
  • vyhľadávanie podobných správ vo fórach a sociálnych sieťach,
  • rozpoznávanie žánru hudobnej skladby,
  • detekcia podvodných bankových transakcií atď.

Uvedených je len niekoľko príkladov aplikácie spracovania dát/data science. Našim cieľom nie je detailne analyzovať jednotlivé algoritmy, ale naučiť ťa ako, kedy a ktorý algoritmus použiť.

V rámci predmetu máš možnosť zvládnuť aj programovací jazyk Python. Aj keď výuka jazyka Python nie je primárnym cieľom tohto predmetu, určite sa mu nevyhneme, nakoľko výrazná časť realizovaných úloh bude práve v Python-e.

PS: Stále premýšľaš, či je pre teba tento predmet užitočný? Googli “data scientist salary” a potom “java developer salary” :)

Viac o predmete je možné nájsť v informáciách o inžinierskom študijnom programe.