Opravné štátne záverečné skúšky (Bc. aj Ing.) 2017

V stredu 20.9.2017 v čase od 13:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Komisia Tajomník Miestnosť
Opravné ŠZS – ING Ing. Milan Spišiak B512
Opravné ŠZS – BC Ing. Juraj Mihaľov A529

Začiatok štátnej skúšky je vo štvrtok 21.9.2017 od 08:00 hod.

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok vo formáte PDF nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.