Štátne záverečné skúšky (Bc.) 2017

pondelok 19. 6. 2016 v čase od 13:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Aleš Deák B521
2 Ing. František Silváši B510
3 Ing. Zuzana Bilanová PK6_16
4 Ing. Lukáš Galko B512
5 Ing. Zuzana Dankovičová B524

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 20.6.2015 - od 8:00 hod.
  2. deň – 21.6.2015 - od 8:00 hod.

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok vo formáte PDF nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.