Top študentská práca 2023 na KPI

Miro Murin má cenu Top študentská práca

Gratulujeme nášmu absolventovi a súčasnému doktorandovi, Ing. Miroslavovi Murinovi, k jeho úspechu v treťom ročníku súťaže Top študentská práca! Jeho diplomová práca Inteligentná prezentačná miestnosť s multizdrojovou video analytikou získala ocenenie v kategórii Inteligentné mesto.

Táto súťaž, ktorá sa konala v rámci troch kategórií: Smart City, Health a Industry, mala za cieľ potvrdiť biznisový potenciál a inovácie na poli informatiky a počítačových vied.

Diplomová práca Ing. Miroslava Murina riešila dôležitý problém organizátorov podujatí - nedostatok údajov súvisiacich s pohybom účastníkov a návštevnosťou. Jeho práca sa zameriavala na vytvorenie inteligentnej miestnosti s multizdrojovou video analytikou, čo umožňuje vyhodnocovať neštandardné situácie, automatizovať funkčné komponenty v miestnosti a vizualizovať agregované údaje. Ing. Murin sa pri tvorbe riešenia zameral na analýzu modelov pre strojové videnie a učenie, rámce pre strojové učenie a technológie pre tvorbu aplikácií. V rámci práce predstavil koncept inteligentnej miestnosti a opísal trénovanie modelu pre detekciu osôb. Výsledkom jeho práce je aplikácia na riadenie inteligentnej miestnosti s širokým spektrom funkcií, vrátane počítania osôb v miestnosti, detekcie neštandardných situácií, ovládania miestnosti hlasovými príkazmi s prepisom reči do textu, rozpoznávania tvárí a automatického ovládania kamery. Aplikácia je prístupná prostredníctvom webového servera, umožňuje nahrávanie videí, zobrazovanie grafov a exportovanie údajov. Systém bol úspešne nasadený do Univerzitného vedeckého parku a dosahuje vysokú úspešnosť detekcie osôb na podujatiach.

Reportáž RTVS k podujatiu Top študentská práca si môžete pozrieť na adrese https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/430437#1162.

Na našej katedre aktívne pracujeme na podpore a rozvoji talentovaných mladých ľudí. Chceme je podnecovať a inšpirovať našich študentov, aby dosiahli excelentné výsledky, ako to urobil aj Ing. Miroslav Murin. Veríme, že tieto mladé talenty sú hnacou silou pre náš región a jeho rozvoj. Sme hrdí na úspech našich absolventov a budeme aj naďalej podporovať rast a inovácie v oblasti softvérového inžinierstva, kyberbezpečnosti a počítačových vied.

Obrázky: 
Reportáž k víťaznej DP v RTVS