Zaujímavosti z oblasti teórie celulárnych automatov

Aktuálne výsledky výskumu v oblasti teórie celulárnych automatovbrilliants

Výsledky dosiahnuté profesorom Dimitryom Zaitsevom v oblasti teórie celulárnych automatov boli publikované v "The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences".

Program vytvorený v rámci tohto výskumu generuje zobrazenie bunkovej štruktúry reprezentovanej prepojeniami medzi susednými bunkami vo forme Petriho siete, príklad ktorého je zobrazený na obrázku.

Viac informácií nájdete na stránkach univerzity v Odese a v publikácii profesora Zaitseva.

prof. Dimitry A. Zaitsev - business card

Obrázky: