Živé IT projekty

Živé IT projekty banner

Živé IT projekty sú projekt širokospektrálnej spolupráce s praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky a združenia IT Valley. Pozrite si záznam a výsledky minulých ročníkov Živých projektov:

V rámci Živých IT projektov študenti pracujú v tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov, ktorých zadávatelia sú vlastníci produktov z praxe. Na konci študenti svoje projekty prezentujú pred publikom a porotou v rámci prezentácie o rozsahu 2,5 minúty a hrajú o vecné ceny.

Projekt je jedinečný v svojom rozsahu a v inovatívnom spôsobe výučby metódou SCRUM.

V prípade záujmu o vedenie tímu nás prosím neváhajte kontaktovať. Prosím pripojte aj návrhy tém, ktoré majú byť vypracované študentmi a pre každú tému kontakt na aspoň jedného mentora z Vašej spoločnosti. Po schválení vás budeme spätne kontaktovať.